Thứ Tư, ngày 11 tháng 4 năm 2012

Vinamilk, Quảng cáo vinamilk mắt sáng dáng cao 2012


Vinamilk, Quảng cáo Vinamilk mắt sáng dáng cao


Lời bài hát Quảng cáo vinamilk 2012 mới cựu ngộ!

Ai mắt kiếng ai giầy độn không?
Dạ không.
Hứ.
Cần chi cái đôi mắt kiếng khi đôi mắt đã tinh anh.
Cần chi cái đôi cao gót khi vóc dáng đã cao to.
Có vinamilk.
Ngày 3 ly đôi mắt sáng ngời.
Ngày 3 ly dáng vóc tuyệt vời.

Xin chân thành cảm ơn !
Các bạn liên hệ để nhận file mp3,mp4: 25hkhuyenmaivn@gmail.com

Facebook page:    www.facebook.com/quangcaovinamilk
Youtube channel:  www.youtube.com/clipquangcao